12:38
Varsity Boys 5K
Sep 26, 2023
18:35
Varsity Girls 5K
Sep 26, 2023
12:41
High School Boys' 800m, Finals 1
May 27, 2023
01:35
High School Boys' 400m, Finals 10
Jan 07, 2023
02:41
High School Boys' 800m, Finals 1
Jan 07, 2023